Nasze Przedszkole

        Nasze przedszkole znajduje w Wałbrzychu w dzielnicy Poniatów w spokojnej, oddalonej od miejskiego zgiełku okolicy. Mieści się w samodzielnym parterowym budynku. Od września 2012 w przedszkolu znajdują się cztery oddziały w tym od listopada 2014r. cztery oddziały integracyjne.Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą trzy lata i starsze do szóstego roku życia.

W przedszkolu mamy 80 miejsc.

        W przedszkolu mamy 80 miejsc w tym miejsca dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.  W grupach integracyjnych liczba dzieci wynosi do 20 w tym pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Dla tych dzieci dodatkowo są zatrudniani nauczyciele wspierający, logopeda i psycholog.  Dla dzieci wymagających dodatkowej indywidualnej i grupowej pracy przystosowane są gabinety specjalistyczne: logopedyczny, psychologiczny oraz do terapii pedagogicznej.

            Położenie  naszego przedszkola zapewnia  bliski kontakt z otaczającym środowiskiem przyrodniczym.  Dzieci mają zapewnioną możliwość rozwoju fizycznego przez cały rok – gdy sprzyja pogoda do ich użytku przeznaczone jest duże podwórko ze sprzętem do zabaw, zimą mają możliwość bezpiecznego korzystania ze sportów zimowych. W czasie, gdy pogoda i niska temperatura uniemożliwia wyjście na zewnątrz, do dyspozycji dzieci pozostaje bardzo duża sala gimnastyczna.

 Jesteśmy od 7.00 d0 16.00.

Pobyt w przedszkolu jest możliwy od godziny 7.00 do 16.00 przy czym pięciogodzinny pobyt dziecka jest bezpłatny. Na terenie przedszkola możliwe jest także zamówienie dwóch posiłków : śniadania i obiadu.

Zapewniamy możliwość rozwoju …

W pracy z dziećmi korzystamy z metod aktywnych takich jak Metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej. Są to metody skutecznie pomagające dzieciom w osiągnięciu gotowości szkolnej. Przygotowują do podjęcia nauki czytania i pisania, sprzyjają dobremu przygotowaniu do nauki matematyki w szkole oraz  kształtują odporność emocjonalną. Uczymy także dzieci samodzielności w zakresie samoobsługi,  tak aby w przyszłości, w nowym środowisku szkolnym, czuły się swobodnie. Nie zapominamy o rozwijaniu zainteresowań dzieci i kształtujących się zdolności. Staramy się aby dzieci kończące przedszkole były przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego,  a przejście na kolejny poziom edukacji dawało  im radość i poczucie własnych kompetencji.

Kadra

Dyrektor – mgr Barbara Kowal nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor- mgr Irena Tomaszewska– nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel prowadzący – mgr Renata Rosińska – nauczyciel mianowany                                                Nauczyciel prowadzący- mgr Joanna Bartkowiak- nauczyciel kontraktowy                     
Nauczyciel prowadzący – mgr Ewa Hałoń – nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel prowadzący – mgr Natalia Szulc– nauczyciel stażysta
Nauczyciel prowadzący – mgr Marta Stec – nauczyciel stażysta
Nauczyciel wspierający – mgr Anna Zawada – nauczyciel mianowany                                                          Nauczyciel wspierający- mgr Ewa Piejko– nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel wspierający– mgr Agnieszka Karpińska– nauczyciel kontraktowy                                                     Nauczyciel wspierający- mgr Aneta Synowiec– nauczyciel stażysta
Psycholog  – mgr Tomasz Kurzeja – nauczyciel mianowany
Logopeda – mgr Katarzyna Ostrowska – nauczyciel mianowany