Było to ... Maj 2016

 1. Dzień wiosny:)

  Napisany 30 maja 2016 przez Katarzyna Ostrowska

  „Maszeruje wiosna”- Urszula

  Tam daleko gdzie wysoka sosna
  maszeruje drogą mała wiosna.
  Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
  i jeden warkoczyk krótki.

  Ref.
  Maszeruje wiosna
  a ptaki wokoło
  lecą i świergoczą
  głośno i wesoło.
  Maszeruje wiosna w ręku
  trzyma kwiat gdy go
  w górę wznosi
  zielenieje świat !

 2. Edukacja ekologoiczna

  Napisany 28 maja 2016 przez Katarzyna Ostrowska

  Wizyta pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu miała charakter edukacyjny i interaktywny. W ciekawy sposób przypomniano dzieciom wiedzę na temat roli recyklingu we współczesnym świecie.

 3. Zajęcia pokazowe gr IV

  Napisany 16 maja 2016 przez Katarzyna Ostrowska

  W grupie IV odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców prowadzone metodą Odimiennej Nauki Czytania wg. J. Majchrzak. Dzieci miały możliwość pochwalenia się zdobytymi umiejętnościami z zakresu czytania oraz znajomości bajek.

 4. Zajęcia pokazowe gr II

  Napisany 7 maja 2016 przez Katarzyna Ostrowska

  Zajęcia pokazowe dla rodziców z wykorzystaniem Metody KLANZA

  Metoda ta opiera się ona na rozumieniu terminu „zabawa” pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy, a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata.

  Metoda ta zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć pedagog dąży do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

  Więcej zdjęć….

 5. Obchody 1 i 3 maja

  Napisany 7 maja 2016 przez Katarzyna Ostrowska

  Aby przybliżyć przedszkolakom zagadnienia dotyczące obchodów 1 i 3 maja dzieci obejrzały krótki film o Polsce, odpowiadały na pytania z nim związane. Omówiliśmy znaczenie symboli narodowych dla kraju a także zaśpiewaliśmy hymn Polski.