Było to ... Lis 2013

 1. Otwarcie Sali Doświadczania Świata

  Napisany 23 listopada 2013 przez Katarzyna Ostrowska

  „Mogę, ale nie muszę”- z myślą o wszystkich dzieciach, a w szczególności   o niepełnosprawnych  przez wiele dni dokładaliśmy wszelkich starań aby Sala Doświadczania Świata mogła zaistnieć w naszej placówce.

  Dzięki rodzicom, dziadkom, pracownikom przedszkola i naszym przyjaciołom, którzy tak licznie oddawali głosy na naszą placówkę podczas konkursu oraz ich wsparciu materialnemu, realizacja projektu Sali Doświadczania Świata okazała się rzeczywista.

  Tej Sali nie byłoby, gdyby nie Fundacja ROSA, która swoim bezpośrednim patronatem obejmuje wykonanie takich miejsc.

  W dniu 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata w przedszkolu przy ul. Sosnowej 25a. Przybyli goście mieli możliwość zapoznania się z ogromem możliwości jakie ze sobą niesie to miejsce.

   Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
  Jej głównym celem jest budowanie u osób w niej przebywających poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania.
  Innymi słowy to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez, patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie                     i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia, a zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania.

  Wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym powstanie Sali Doświadczania Świata w naszym przedszkolu było możliwe, bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

  Obraz 157  Obraz 152  Obraz 160

   Obraz 065     Obraz 043

    Obraz 059 Obraz 058

  Obraz 072   Obraz 153

  Obraz 008

 2. Pierwsze imieniny grup:)

  Napisany 10 listopada 2013 przez Katarzyna Ostrowska

  W obecnym roku szkolnym poszczególne grupy przedszkolne otrzymały swoje niepowtarzalne imiona. Każda grupa przygotowała małą uroczystość, zaproszono dyrekcję, rodziców, dziadków.

  Idąc od grupy najmłodszej do najstarszej mamy kolejno:

  „Żabki”

  ” Biedronki”

  „Witaminki”

  „Jeżyki”